O časopisu

Studia theologica je recenzovaný odborný teologický čtvrtletník vydávaný od roku 1999 ve spolupráci čtyř českých a slovenských teologických fakult: Cyrilometodějské teologické fakulty Palackého univezity v Olomouci, Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Teologické fakulty Trnavské univerzity v Bratislavě a Katolické teologické fakulty Karlovy Univerzity v Praze (od roku 2005). Od založení v roce 1999 jsou příspěvky v něm uveřejněné recenzovány.

Obsahem časopisu jsou studie a články z všech hlavních teologických disciplín, jako biblická teologie, systematická teologie, pastorální teologie, náboženská výchova, ekumenická teologie, církevní dějiny atd. Mnohé z nich navíc sledují interdisciplinární pohled a dotýkají se tak náboženských, filosofických, psychologických, sociologických a kulturních věd.

Časopis uveřejňuje vědecké studie a články. Přijímají se do něj původní, jinde nepublikované příspěvky. Příspěvek musí splňovat kritéria uvedená v pokynech pro přispěvatele (viz níže na této stránce v příloze). Autor redakci sdělí adresu svého zaměstnání, která je uvedena za článkem.

Studia theologica jsou zahrnuta do databází:

Časopis vydává Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
Vychází čtyřikrát do roka.

Redakční rada

Za Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého:

Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
(předseda redakční rady)
prof. Lenka Zajícová, Ph.D.

Za Teologickou fakultu Jihočeské univerzity:

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr.theol.

Za Teologickou fakultu Trnavské univerzity:

prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD.
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

Za Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy:

doc. Karel Sládek, Th.D.
Tomáš B. Mohelník, OP., Th.D.

Sekretářka časopisu

Mgr. Petra Hubená

Redaktor

Mgr. Jan Černík

Typograf

Mgr. Pavel Dudzik, Ph.D.

Kontakt

Redakce Studia theologica
CMTF UP
Univerzitní 22
771 11 Olomouc
E-mail: st@upol.cz.

ISSN 1212-8570

Přílohy

Stáhnout souborST-pokyny-pro-prispevatele-2017.pdf

Velikost: 234.92 kB