Pro autory

Základní informace

Příspěvky zasílejte v elektronické podobě pomocí registračního formuláře na internetových stránkách časopisu (sekce Vložit rukopis).
V případě obtíží se obraťte na redakci, e-mailová adresa:
st@upol.cz

V příloze na této stránce naleznete pokyny pro přispěvatele včetně informací o průběhu recenzního řízení
(pdf, verze platná od 1. 5. 2017).

Před korekturami je také vhodné seznámit se s korektorskými značkami.

Důležité změny od dubna 2013

  • Maximální délka příspěvku je 55.000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou (kratší články jsou vítány), u recenzí na knihy 16.200.
  • Pro nelatinská písma (zejména biblické jazyky) je potřeba použít kódování Unicode (blíže v Pokynech).
  • Redakční rada dne 23. 5. 2018 rozhodla, že k publikační politice časopisu nepatří zveřejňování tzv. suplement.

Přílohy

Stáhnout souborPravidla_pro_suplementa_ST.pdf

Pravidla pro suplementa
Velikost: 101.18 kB

Stáhnout souborST-pokyny-pro-prispevatele-2017.pdf

Velikost: 234.92 kB