Studia Theologica 2017, 19(4):303-317 | DOI: 10.5507/sth.2017.083

Církev se nemůže vázat na žádnou konkrétní kulturu: Pius XII. o dějinách a poslání historické vědy

Tomáš Petráček
Katedra kulturních a náboženských studií
PdF UHK

The Church Cannot Be Bound to any Single Culture: Pius XII on History and the Mission of Historical Sciences

The author analyses an interesting document from the pontificate of Pope Pius XII in this study. The International Committee of Historical Sciences organized the Tenth International Congress of ICSH in the very city of Rome in 1955. Pope Pius XII was invited to deliver a speech to this assembly of renowned historians from all over the world. In the first part, the author analyses the complicated story of the relationship between the papacy, history and historical sciences from the very beginning up to the twentieth century. In the second part, he explores the historical context of this kind of papal teaching and the situation of Pope Pius XII in the middle of the 1950s. He consequently analyses and comments on the text of the speech. Surprisingly, the Pope thematizes much more on the topic of historical change and continuity and the role of the Church in history and the modern world as opposed to the topic of historical sciences as such. In the last part, the author provides several reflections concerning the connections between the ideas of the Pope expressed in this speech and the concepts of Vatican II.

Vloženo: září 2017; Přijato: prosinec 2017; Zveřejněno: leden 2018


Reference

 1. Iso BAUMER, Max von Sachsen. Prinz und Prophet: Jugend und Ausbildung, Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Schöpfung, Freiburg (Schweiz), 1992
 2. Emil BRUNNER, "Víra a dějiny," in Křesťanství dnes (Eseje), ed. Jiří Němec, Praha: Vyšehrad 1969, s. 29-37
 3. Peter BURKE, Francouzská revoluce v dějepisectví: Škola Annales, Praha: LN, 2004
 4. Viktor CONZEMIUS, Proroci a předchůdci, Praha: Zvon, 1997
 5. Oscar CULLMANN, Christus und die Zeit: Die urchristliche Zeit- und Geschichtsauffassung, Zürich: Evangelischer Verlag Zollikon, 1946
 6. Oscar CULLMANN, Petrus: Jünger - Apostel- Märtyrer, Zürich: Zwingli Verlag, 1952
 7. Oscar CULLMANN, Heil als Geschichte: Heilsgeschichtliche Existenz im Neuen Testament, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Verlag, 1965
 8. Karl Dietrich ERDMANN, Ökumene der Historiker, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1987
 9. Karl Dietrich ERDMANN, Toward a Global Community of Historians: The International Congresses and the International Committee of historical sciences 1898-2000, New York: Berghahn Books, 2005
 10. František X. HALAS, Fenomén Vatikán: idea, dějiny a současnost papežství, diplomacie Svatého stolce, České země a Vatikán, Brno: CDK, 2004
 11. Jiří HANUŠ, Pozvání ke studiu církevních dějin, Brno: CDK 1999
 12. Scott HENDRIX, Recultivating the Vineyard: The Reformation Agendas of Christianization, Lousville: Westminster John Knox Press, 2004
 13. Philippe CHENAUX, Pie XII. Diplomate et Pasteur, Paris: CERF, 2003
 14. Paul CHRISTOPHE - Roland MINNERATH, Le << Syllabus >> de Pie IX., Paris 2000
 15. Georg G. IGGERS, Dějepisectví ve 20. století: Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha: LN, 2002
 16. Bernard JOASSART, Hippolyte Delehaye: Hagiographie critique et modernisme, Bruxelles: Société des Bollandistes, 2000
 17. Walter KASPER, Glaube und Geschichte, Mainz: Mathias Grünewald Verlag, 1970
 18. Havldan KOHT, The Origin and Beginnings of the International Commitee of Historical Sciencies, Lausanne: International Committee of Historical Sciences, 1962
 19. Gerhard LOHFINK, Gottes Taten gehen weiter: Geschichtstheologie als Grundvollzug neutestamentlicher Gemeinden, Freiburg: Herder, 1985
 20. John W. O´MALLEY, "Druhý vatikánský koncil: Humanistický koncil a řečová událost," Salve 25, č. 4 (2015): 35-45
 21. Tomáš PETRÁČEK, "Katolická církev, historici a církevní dějiny," Církevní dějiny 3, č. 6, (2010): 119-126
 22. Tomáš PETRÁČEK, Bible a moderní kritika: Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize, Praha: Vyšehrad, 2011
 23. Tomáš PETRÁČEK, "Od církve bojující k putujícímu Božímu lidu. Jiná dějinnost konstituce Lumen Gentium," Studia Theologica 17, č. 3 (2015): 105-118 Přejít k původnímu zdroji...
 24. PAPEŽ PIUS XII., Mír ze spravedlnosti: Výbor projevů pronesených ve válečných letech 1939-1945, ed. Antonín Mandl, Praha, 1947
 25. Petr POKORNÝ, Theologie der lukanischen Schriften, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998
 26. Ctirad Václav POSPÍŠIL, Ježíš Kristus - Pravda dějin: Trojiční a christocentrická teologie dějin, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009
 27. Ctirad Václav POSPÍŠIL, "Teologie dějin a česká teologie," Teologické texty 20, č.1 (2009): 39-45
 28. Volker REINHARDT, Luther, der Ketzer: Rom und die Reformation, München: C. H. Beck Verlag, 2016
 29. Robert SERROU, Pie XII. Le Pape-roi, Paris: Perrin, 1992
 30. Stanislav SOUSEDÍK, "Dějinnost člověka v křesťanském pohledu," in Máš před sebou všechny mé cesty. Sborník k 60. narozeninám Tomáše Halíka, Praha: LN, 2008
 31. S. SOUSEDÍK, "Ještě k teologii dějin," Teologické texty 20, č. 2 (2009): 94-98
 32. Jaroslav ŠEBEK, Papežové moderního věku: Vatikán od Pia IX. po Františka a jeho vztah k českým zemím, Praha: Čas, 2015
 33. Andrea TORNIELLI, Pie XII. Biographie, Paris: Editions Tempora, 2009
 34. Brigitte WACHE, Monseigneur Luis Duchesne (1843-1922): Historien de l'Église, directeur de l'École française de Rome, Roma: École française de Rome, 1992
 35. Andreas WALZ, Andreas Kardinal Frühwirth, Freiburg: Herder, 1950
 36. Nouvelle Histoire de de l'église 5. L'Èglise dans le monde moderne, Paris: Seil, 1975
 37. Discorsi et radiomessaggi di Sua Santita Pio XII, I-XX, Vatican: Tipografìa Poliglotta, 1940-1959
 38. Discours de Sa Saintete le pape Pius XII au Xème Congrès international des science historiques 7 Septembre 1955, Cité de Vatican 1955
 39. Vatican II. Did anything happen?, ed. David G. Schultenover, New York - London: Bloomsbury, 2007