Studia Theologica 2017, 19(4):283-302 | DOI: 10.5507/sth.2017.066

Jednání o obsazení uvolněných kanonikátů olomoucké kapituly ve 30. letech 20. století a úsilí o schválení nových kapitulních stanov

Jitka Jonová
Katedra církevních dějin a církevního práva
CMTF UP

The Issue of the Appointment of Vacant Canons in the Olomouc Chapter in the 1930s and the Efforts to Approve the New Chapter Statutes

The Appointment of the Vacant Canons in the metropolitan chapter of Olomouc, according to the statutes of 1826, included the Metropolitan Chapter and the Emperor. This type of occupation was abolished by the new Code of Canon Law (1917) and in 1918 the monarchy ceased to exist. While at the time of the episcopate of Archbishop Stojan the controversy over the Appointment of Vacant Canons took place especially with the newly established Czechoslovak state, which had forfeited the privileges of the "Habsburg Monarchy". Stojan was able to appoint new Canons in 1923. His successor Leopold Prečan also had to deal with the issue of vacant Canons as well as the question of the approval of the new statutes of the Olomouc metropolitan chapter, which would be in accordance with the new Code of Canon Law. While the appointment of the vacant canons was achieved in 1933 and 1938, the approval of the recalculated chapter statutes was not achieved until the end of his episcopate. Precan’s successor, Archbishop Matocha, also called for the chapter to present revised statutes, but due to the emergence of the Communist totalitarian system in Czechoslovakia, it was not the appropriate time to approve the statutes. The capital statutes of 1826 thus applied until 1994, when new statutes were approved by Archbishop Jan Graubner, which were modified to be in accordance with the Code of Canon Law.

Vloženo: srpen 2017; Přijato: říjen 2017; Zveřejněno: leden 2018


Reference

  1. Jitka JONOVÁ, Otázka obsazování uprázdněných kanonikátů olomoucké kapituly v době episkopátu arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, Studia Theologica 19, č. 1 (2017): 21-44 Přejít k původnímu zdroji...
  2. Jitka JONOVÁ, Privilege "Nobilitatis Natalium" Problem. The Exclusion of Non-noblemen from High Positions in the Church at the Turn of the Twentieth Century, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia 14, 2013, s. 39-46.
  3. Jitka JONOVÁ, Theodor Kohn (1845 - 1915) Kníže-arcibiskup olomoucký, titulární arcibiskup pelusijský, Brno: CDK, 2015, s. 15-18.
  4. Josef KACHNÍK, Osm set let dómské kapituly olomoucké, Praha 1931.
  5. Antonín KOBLIHA, Urkunden-Sammlung betreffend die Privilegien und Rechte des Hochwürdigst-getreuen Metropolitankapitels zu Olmütz, Olmütz 1890, s. 39-40.
  6. Metoděj ZEMEK, Posloupnost prelátů a kanovníků olomoucké kapituly od počátku až po nynější dobu. II. 1658-1944, Olomouc 1945), rukopis.
  7. Rudolf ZUBER, Osudy moravské církve v 18. století I., Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1987.