Studia Theologica 2017, 19(4):263-281 | DOI: 10.5507/sth.2017.074

První pozemková reforma na statcích olomouckého arcibiskupství za Antonína Cyrila Stojana (1921–1923)

Vít Němec
Archiv Arcibiskupství olomouckého
Biskupské náměstí 841/2
771 01 Olomouc

The First Land Reform on the Archbishopric of the Olomouc Properties
at the Time of Antonín Cyril Stojan (1921–1923)

The first land reform was a legal process carried out at the time of the first Czechoslovak Republic. Its target was to significantly reduce the extent of large land owner properties, in favour of small farmers. This legislation (organised by the State Land Office) impacted considerably a number of church institutions, including the Archbishopric of Olomouc. This study aims at mapping out the course of the first land reform on the Archbishopric properties and draws special attention to the period of the episcopate of Antonín Cyril Stojan. Stojan, who was archbishop of Olomouc in the years 1921–1923, was instrumental in a number of important projects in the archdiocese of Olomouc, and was very popular with the Catholic public. He is criticized at times, however, for his specific attitude to the above-mentioned land reform. The purpose of this article is to reflect on the criticism, primarily on the basis of archive sources.

Vloženo: září 2017; Přijato: listopad 2017; Zveřejněno: leden 2018


Reference

  1. František CINEK, Arcibiskup Dr. Antonín Cyril Stojan: Život a dílo: Pokus o nárys duchovní fysiognomie, Olomouc: Lidové knihkupectví, 1933.
  2. Jitka JONOVÁ, Kapitoly ze života Lva Skrbenského z Hříště pohledem Svatého stolce, Uherské Hradiště: Historická společnost Starý Velehrad, 2013.
  3. Zdeněk KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938). Díl 1., Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929), Praha: Libri, 2003.
  4. Josef KONŠEL, Moje cesta, Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita; Křtiny: Školní lesní podnik Masarykův les, 2003.
  5. Jan KUKLÍK a kol., Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století, Praha: Auditorium, 2011.
  6. Michal PEHR a kol. Cestami křesťanské politiky: biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích, Praha: Akropolis, 2007.
  7. Jan VOŽENÍLEK, Předběžné výsledky československé pozemkové reformy: země Česká a Moravská, Praha 1930.
  8. František VYMĚTAL, Apoštol křesťanské lásky a jednoty církve: Život a dílo Antonína Cyrila Stojana, Praha, 1988.
  9. Československá pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti: Sborník z příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 21. a 22. dubna 1994 v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1994.